Mobile: +47 47 97 00 33
Algemidler Kjemikalier
DELPHIN Algifix Special, 1 ltr.
VARENUMMER:
31820000
Pris:
195.00 NOK
Antall:
BESKRIVELSE

DELPHIN Algifix Special. Klor og skumfri algemiddel, pH neutral, 1 ltr.

Av og til forekommer det at vi får en oppblomstring av alger i badevannet. Dette forekommer særlig når en har perioder med mye sol, mye bading, og ikke minst høy temperatur i vannet.

Dosering forebyggende:
1,0 dl per 10 m3 vann, en gang per uke.

Dosering ved oppstart eller ved sterk algevekst:
ca. 2,0 - 3,5 dl per 10 m3 vann.

Tilsettes alltid langsomt langs basseng-kanten eller ved en av innløpsdysene. Ved større badebelastning, høye temperaturer eller etter uvær er det anbefalt med en høyere dosering. Også brukt i kombinasjon med aktiv oksygen granulat.
Bland aldri med andre kjemikalier!
Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

UN-Nr. 3082
Tilberedt med polyquart.ammoniumverb.,<10%
CAS_Nr. 25988-97-0

Risikosetninger:
R50/53: Meget giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannet.

Sikkerhetssetninger:
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S60: Dette produktet og dets emballasje må behandles som farlig avfall.
S61: Unngå frigjøring i miljøet.

 

KONTAKTER

Bassengbygg AS
Rolfsbuktveien 17 ,
1364 Fornebu, Norge
Mobile: +47 47 97 00 33
info@bassengbygg.no

PARTNER
NYHETER

DELPHIN Algifix Special, 1 ltr.