Mobile: +47 47 97 00 33
Algemidler Kjemikalier
DELPHIN Algifix Special, 3 ltr.
VARENUMMER:
31820100
Pris:
513.00 NOK
Antall:
BESKRIVELSE

DELPHIN Algifix Special. Klor og skumfri algemiddel, pH neutral, 3 ltr. Av og til forekommer det at vi får en oppblomstring av alger i badevannet. Dette forekommer særlig når en har perioder med mye sol, mye bading, og ikke minst høy temperatur i vannet. Dosering forebyggende: 1,0 dl per 10 m3 vann, en gang per uke. Dosering ved oppstart eller ved sterk algevekst: ca. 2,0 - 3,5 dl per 10 m3 vann. Tilsettes alltid langsomt langs basseng-kanten eller ved en av innløpsdysene. Ved større badebelastning, høye temperaturer eller etter uvær er det anbefalt med en høyere dosering. Også brukt i kombinasjon med aktiv oksygen granulat. Bland aldri med andre kjemikalier! Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene! Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys. UN-Nr. 3082 Tilberedt med polyquart.ammoniumverb.,<10% CAS_Nr. 25988-97-0 Risikosetninger: R50/53: Meget giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannet. Sikkerhetssetninger: S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S60: Dette produktet og dets emballasje må behandles som farlig avfall. S61: Unngå frigjøring i miljøet.  

KONTAKTER

Bassengbygg AS
Rolfsbuktveien 17 ,
1364 Fornebu, Norge
Mobile: +47 47 97 00 33
info@bassengbygg.no

PARTNER
NYHETER

DELPHIN Algifix Special, 3 ltr.