Mobile: +47 47 97 00 33
Flokking Kjemikalier
DELPHIN Flockfix Patron, 1kg
VARENUMMER:
31836508
Pris:
300.00 NOK
Antall:
BESKRIVELSE

Langtidsvirkende flokkingmiddel

FLOCKFIX LANGTIDS POSE:
Forbedrer virkningen av sandfiltre. Klarner vannet med løpende pumpe.

Flokkingmiddel i poser, 1 kg
8 poser langtidsvirkende flokkingmiddel à 125 gram pr. pose.

Flockfix langtidspatron
Langtidspatronen legges i skimmeren, og løser seg opp over lang tid.

Dosering:
1 patron á 125 g hver 14. dag er normalt nok til basseng opp til 50 m³.

Bruksanvisning:
Kontroller og juster pH-verdien til å ligge mellom 7,0 - 7,4.
Tilsett hver 2. uke 1 Flock pose i skimmeren eller forfilteret til pumpen.
1 pose er nok til behandlingen av maksimalt 50m³ bassengvann.

Viktige hint.
Dersom vannet fortsatt er uklart tross tilsetning av flock pose kan dette skyldes organiske forurensinger. I dette tilfellet hjelper det med sjokklorering med sjokk-klor granulat.
Dersom flock posen blir benyttet i forbindelse med cartridgefiltre må det beregnes hypigere vask av filterelementene. Dette produktet må kun benyttes i henhold til bruksanvisningen.

Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene!
Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.
UN-Nr.:
Tilberedt med Aluminiumsulfat.

Risikosetninger:
R36/38: Irriterende for øyne og hud.
Sikkerhetssetninger:
S2: Oppbevares utilgjengelig for barn.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann.
S46: Ved svelging oppsøk omgående lege og om mulig vis denne etiketten.

 

KONTAKTER

Bassengbygg AS
Rolfsbuktveien 17 ,
1364 Fornebu, Norge
Mobile: +47 47 97 00 33
info@bassengbygg.no

PARTNER
NYHETER

DELPHIN Flockfix Patron, 1kg