Mobile: +47 47 97 00 33
DELPHIN pH-Minus 5 kg
VARENUMMER:
31801000
Pris:
233.00 NOK
Antall:
BESKRIVELSE

Riktig pH-verdi er en forutsetning for at du skal oppnå det du ønsker når du tilsetter kjemi i bassenget. pH-verdien er en måleenhet som viser om vannet er surt (lav pH-verdi) eller basisk (høy pH-verdi). Ved feil pH-verdi i vannet, blir virkningen av annen kjemi usikker, i tillegg til at det kan bli kostbart. Desinfiserende produkter mister nemlig mye av sin effekt når pH-verdien blir for høy. Man må da bruke vesentlig mer kjemi for å oppnå samme effekt.

For enkel og nøyaktig senking av pH - verdien fra det alkaliske området til det ideelle 7,0 - 7,4 i svømmebasseng.

Dosering: 150 gram pH-minus granulat er nok til å senke pH - verdien i 10 m³ vann med 0,2 enheter. Hardt vann trenger mer, mykt vann trenger mindre. Blandes ut porsjonsvis og tilføres på forskjellige steder i bassenget.

Anvendelse: Løs pH-minus granulat i porsjoner i en bøtte vann. Tilsettes ikke i nærheten av metalldeler.

Beholderen oppbevares innelåst. Bland aldri med andre kjemikalier i konsentrert form! Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene! Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

UN-Nr.: Tilberedt med Natriumkarbonat

Risikosetninger:
R41: Fare for alvorlig øyeskade Sikkerhetssetninger:
S1/2: Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S24: Unngå kontakt med huden.
S26: Får man stoffet i øynene, skyll straks med mye vann og konsulter lege.
S45: Ved uhell eller ved kvalme oppsøk straks lege( vis denne etiketten dersom mulig).
NB! Bland ikke sammen med andre kjemikalier da farlige gasser kan frigjøres. Ufarlig brukt i svømmebasseng.

 

KONTAKTER

Bassengbygg AS
Rolfsbuktveien 17 ,
1364 Fornebu, Norge
Mobile: +47 47 97 00 33
info@bassengbygg.no

PARTNER
NYHETER

DELPHIN pH-Minus 5 kg