Mobile: +47 47 97 00 33
DELPHIN pH-Plus 5 kg
VARENUMMER:
31801600
Pris:
246.00 NOK
Antall:
BESKRIVELSE

Riktig pH-verdi er en forutsetning for at du skal oppnå det du ønsker når du tilsetter kjemi i bassenget. pH-verdien er en måleenhet som viser om vannet er surt (lav pH-verdi) eller basisk (høy pH-verdi). Ved feil pH-verdi i vannet, blir virkningen av annen kjemi usikker, i tillegg til at det kan bli kostbart. Desinfiserende produkter mister nemlig mye av sin effekt når pH-verdien blir for høy. Man må da bruke vesentlig mer kjemi for å oppnå samme effekt.

For enkel og nøyaktig heving av pH - verdien fra det sure området til det ideelle 7,0 - 7,4 i svømmebasseng

Dosering: 100 gram pH-plus granulat er nok til å heve pH-verdien i 10 m³ vann med 0,2 enheter. Hardt vann trenger mindre, mykt vann trenger mer.

Anvendelse: Løs pH-plus granulat i porsjoner i en bøtte vann. Tilsettes ikke i nærheten av metalldeler.

Beholderen oppbevares innelåst. Bland aldri med andre kjemikalier i konsentrert form!

Vær oppmerksom på risiko- og sikkerhetsrådene! Oppbevar produktet stående i originalforpakningen, innelåst og utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.

UN-Nr.: Tilberedt med Natriumkarbonat
Risikosetninger. R36: Irriterende for øyne.
Sikkerhetssetninger:
S2: Oppbevares utilgjengelig for barn.
S22: Unngå innånding av støv.
S26: Ved kontakt med øyne, skyll straks grundig med vann.
S45: Ved uhell eller ved kvalme oppsøk straks lege (vis denne etiketten dersom mulig)
NB! Bland ikke sammen med andre kjemikalier da farlige gasser kan frigjøres. Ufarlig brukt i svømmebasseng.

KONTAKTER

Bassengbygg AS
Rolfsbuktveien 17 ,
1364 Fornebu, Norge
Mobile: +47 47 97 00 33
info@bassengbygg.no

PARTNER
NYHETER

DELPHIN pH-Plus 5 kg