Mobile: +47 47 97 00 33
Vedlikehold

Basseng vedlikehold

Hvis dere vil bade i et rent basseng som er fylt med klart vann er vedlikehold av bassenget essensielt.

Generell informasjon

Sirkulasjon av bassengvann gjennom filteret og desinfisering med kjemiske produkter hjelper å opprettholde vannkvaliteten av bassenget. Basseng vedlikehold må utføres i gjennomsnitt en gang i uken eller oftere hvis bassenget brukes mer intensivt. Vannutskifting utføres hvert 2-3 år.

Anlegget skal kunne sende bassengvannet i kloakksystemet.

Bassengets vannstand må være 10-15 cm under fremkant. Uttak i filtreringssystem går gjennom skimmer.

pool

Filtrerings enheten

Hvert basseng er utstyrt med en passende sirkulasjons pumpsystem og filter med filterelementet (patron eller sandfilter) som renser vannet fra rusk. Patronfilter (hvis montert) renser både noe rusk og fint støv. Det private svømmebassengets sirkulasjonspumpe bruker gjennomsnitt 10-12 timer i døgnet. Sirkulasjonspumpe modus bestemmes av den daglige timerfunksjonen. På den tiden utføres mekanisk kontroll av vannbehandling, vanntemperatur og kjemiske produkter, som er designet for vannbehandling .

Filteret krever regelmessig rengjøring (filterrens- instruksjoner se i avsnitt - "Filter- vasking). I privat svømmebassenger foregår vasking av filter minst en gang i uken.

Dersom du ikke vasker filteret på lang tid, kan utstyret ødelegges, og filterelementet forkalkes. Det er nødvendig å foreta regelmessig kontroll for forurensning og sirkulasjonspumpe-skimmer kurver. Filterpatronen eller kvartssand utskifting finner sted en gang hvert 1-2 år. Det avhenger av kvaliteten på vannet og svømmebassengets driftsintensiteten.

Filtrering

Vann kjemisk behandling

Drift av bassenget, fremskynder vekst av  mikro-organismer. For å unngå forurensning av bassengets vann er det nødvendig å:

-behandle vann med kjemiske desinfeksjonsmidler;
- opprettholde riktig pH-nivå;
- ødelegge alger i vannet;
- utføre vann avklaring.

Vann desinfeksjon med klor

Funksjonen til klor er å drepe alle bakteriene i vannet og å forebygge algeoppblomstring. Å tilsette klor er derfor en viktig oppgave. Anbefalt klorverdi: 1,0 - 2.0 ppm (mg/l)

Sjokk-klor (diklor) er et granulat som løser seg fort opp og som derfor gir en høy konsentrasjon ("overdose") med klor i bassngvannet. Dette brukes ved oppstart av bassenget, og hvis en har utsatt bassenget for ekstrem badebelastning. En bør ikke bade de første 12 timene etter sjokk-kloring.

Dosering: 100 gr/ 10 m3 vann.

Anvendelse:
Løs først i en bøtte vann. NB! Tilsett først vann til bøtten. Tilsett deretter løsningen rolig i skimmeren eller langs bassengkanten., tilsett aldri direkte i bassenget. Fare for bleking.

Langtidsklor (triklor) er en type klor som løser seg sent opp, og som derfor gjør at en alltid har en forebyggende mengde klor i vannet. Den vanligste formen er store tabletter på 200 gr. Langtidsklor tilsettes direkte i skimmeren eller via flyter.

Dosering: 1 tablett (200g) per 30-35m3 vann. Tilsettes hver 3-5 dag.

klorine dispenser

Klorfri desinfeksjon med aktivt oksygen

Aktivt Oksygen har samme funksjon som klor, få bassenget fritt for bakterier. Dette er viktig for at et basseng, ikke skal bli en smittekilde. Jo, mer bruk og ved bruk av flere mennesker, vil bakteriene bli flere.

Fordelen:

- Aktivt Oksygen lukter ikke
- Aktivt Oksygen tørker ikke ut huden
- Aktiv Oksygen er ikke skadelig for miljøet
- Aktiv Oksygen bleker ikke liner og glassfiber
- Aktiv Oksygen ødelegger ikke plastkomponenter i bassenget

Tilsettes bassenget 1-2 gang pr uke. Tilsettes spa ved hver bading.

AKTIVT OKSYGEN GRANULAT:
Klorfritt oksideringsmiddel til desinfeksjon av bassengvann med rask virkning. Brukes i lag med Algicid spesial (se algebekjempelse til venstre). Fjerner urenheter og organisk smuss fra vannet.

Bruksanvisning:
Ideell pH verdi : 7,0 - 7,4
Aktivt oksygen - verdi: 5,0 - 8,0 ppm (mg/l)

 

PH nivå kontroll.

Riktig pH-verdi er en forutsetning for at du skal oppnå det du ønsker når du tilsetter kjemi i bassenget. pH-verdien er en måleenhet som viser om vannet er surt (lav pH-verdi) eller basisk (høy pH-verdi). Den ideelle pH i et basseng ligger mellom 7,0 og 7,4 ppm

PH-plus heving bassengvannets pH-nivå.

For enkel og nøyaktig heving av pH - verdien fra det sure området til det ideelle 7,0 - 7,4 i svømmebasseng

Dosering: 100 gram pH-hever granulat er nok til å heve pH-verdien i 10 m³ vann med 0,2 enheter. Hardt vann trenger mindre, mykt vann trenger mer.

Anvendelse: Løs pH-hever granulat i porsjoner i en bøtte vann. Test innimellom pH - verdien. Tilsettes ikke i nærheten av metalldeler.

pH-minus reduserer bassengvannets pH-nivå.

For enkel og nøyaktig senking av pH - verdien fra det alkaliske området til det ideelle7,0 - 7,4 i svømmebasseng.

Dosering: 150 gram pH-senker granulat er nok til å senke pH - verdien i 10 m³ vann med 0,2 enheter. Hardt vann trenger mer, mykt vann trenger mindre. Blandes ut porsjonsvis og tilføres på forskjellige steder i bassenget. Kontrollér etter hvert.

Anvendelse: Løs pH-senker granulat i porsjoner i en bøtte vann. Test innimellom pH - verdien. Tilsettes ikke i nærheten av metalldeler.

 

Algeforebygging

Alger og bakterier formerer seg under riktige betingelser i en eksponentiell hastighet. Dersom bassengvannet ikke har tilstrekkelig med oksiderende kraft (Multifunksjonstablett 200 ,
Langtidsklortablett 200, eller klorfritt), vil vannet fort bli svært uklart. Et hjelpemiddel for å unngå dette er tilsetning av et algemiddel.

Dosering forebyggende:
1,0 dl per 10 m3 vann, en gang per uke.

Dosering ved oppstart eller ved sterk algevekst:
ca. 2,0 - 3,5 dl per 10 m3 vann.

 

Vann avklaring

Flokkmiddel benyttes for å bekjempe uklart vann. Et sandfilter kan imidlertid ikke stoppe de aller minste partiklene som finnes i vannet. Disse partiklene er rett og slett så små at de passerer gjennom sanden.For å klare å fange opp disse aller minste partiklene, må man tilsette et middel i vannet som får disse mikropartiklene til å klumpe seg sammen i større flak. Må bare benyttes når bassenget er utstyrt med et sandfilter.

Flockfix langtidspatron

Langtidspatronen legges i skimmeren, og løser seg opp over lang tid.

Dosering: 1 patron á 125 g hver 14. dag er normalt nok til basseng opp til 50 m³.

Bruksanvisning:
Kontroller og juster pH-verdien til å ligge mellom 7,0 - 7,4.
Tilsett hver 2. uke 1 Flock pose i skimmeren eller forfilteret til pumpen.
1 pose er nok til behandlingen av maksimalt 50m³ bassengvann.

Flockfix flytende

Dosering: 0,5 - 1,0 dl Flockfix til 10 m3 vann.
Helles sakte i skimmeren på løpende pumpe.
Rengjør så filteret (backwash) etter 3 - 4 dager.

Vannstanden i bassenget

Vannivået i bassenget bør opprettholdes på midtlinjen av skimmer åpning eller over. I nedre vannstand kan systemet tillate luft å komme inn. Ved drift av bassenget, er det nødvendig å holde rede på hva som er vannivået i bassenget, og om nødvendig, etterfylle med vann.

Vannstand

Svømmebasseng rengjøringsutstyr

Svømmebasseng -rengjøringsutstyr brukes til gulv- og vegg rengjøring. Manuell rengjørings- -utstyrpakke inkluderes:

rengjøringsbørste
teleskophåndtak
elastisk rør

Utstyret kan kobles til filtreringssystemet.

Når du kobler enheten , må luften bli fjernet fra røret. Derfor må gradvis røret legges under vann. Installasjonen er koblet til skimmer med spesielle vakuumforseglinger. Hvis det i bassenget er flere skimmere, bør de være dekket med vakuum- lokk og koblinger lukkes. For å gjøre det lettere å løfte vakuum- lokket, slå av sirkulasjonspumpen.

Oppmerksomhet. Hvis bassenget var svært skittent, bør filteret spyles etter rengjøringen . Rengjørings- enheten brukes når det er nødvendig, men minst en gang i uken. For vegg-og trapp rengjøring kan brukes en rekke tips, for blad samling bruk blad- rutenett.

Forberedelse til vinteren

Hvert basseng bør være spesielt forberedt for vintermånedene. Svømmebasseng forberedelse for vinteren er:

• vannstands reduksjon: hvis bassenget ikke har massasjeutstyr, må vannet reduseres litt under skimmeret. Hvis det er massasje -utstyr og hvis det ikke demonteres - må vannet reduseres under massasjeutstyret;

• fjern vann fra rammekomponenter og rørsystemer;

• hvis nødvendig, fjern vann fra pumpen, filteret og varmeapparatet;

• bruk vinter pongtonger for basseng og skimmer;

• demonter bassengets stiger, filtrering utstyret og massasje utstyret;

Vi anbefaler å bestille forberedelsene av et spesialisert firma som tilbyr slike tjenester.

Forberedelse til badesesongen

Hvert utendørs svømmebasseng må være spesielt forberedt for sommerens badesesong. Bassengets forberedelse består av :

- Vann tilsetningen til riktig nivå;
- vinter pantonger demonteres i basseng og skimmer;
- bassengets stiger, massasjeutstyr og annet utstyr, installeres;
- kjemisk vannbehandling og filtreringssystem ordnes;
- gulv og vegg rengjøres;

Vi anbefaler å bestille bassengets forberedelse av et spesialisert firma som tilbyr slike tjenester.

 

Svømmebassengets filter vasking

VIKTIG: All demontering av filteret må kun utføres når pumpen er slått av!

Slå på pumpen. Når du første gang bruker filtrerings enheten, merk driftstrykk ved et manometer.

Kvarts filteret rengjøring: Når trykket stiger mer enn 0,7 bar i forhold til den opprinnelige (working) trykket, gjør filterrengjøringen:

1) Pumpen arbeider, filterventilen 1. i posisjon "FILTRATION";

2) Stopp pumpen;

3) Vent til trykket i filteret synker til 0;

4) Sett filterventilen i 2. posisjon "BACKWASH"

5) Slå på pumpen og se et spesielt filter -ventil glass,se om søppel;

6) Når glasset er klart, slå av pumpen;

7) Sett filter- ventilen i 3. posisjon "SKYLLING" og slå på pumpen i omtrent ett minutt;

8) Sett filter-ventilen i 1. posisjon "FILTRATION" og slå på pumpen. Filter- skyllingen er fullført.

9) 4. posisjon brukes for å drenere vann fra bassenget til avløp.

10) 5. posisjon brukes for vannsirkulasjon rundt filteret.

11) 6- posisjon - STENGT

VIKTIG

- Pass på at pumpehuset alltid er fullt.

- Ikke åpne filteret når det er under trykk.

-Rengjør regelmessig pumpens pre-filter og skimmer.

- Før hver reparasjon, slå av elektrisk strøm.

- Etter hver bunn- rengjøring, vask filter.

 

KONTAKTER

Bassengbygg AS
Torsadbakken 27C ,
1395 Hvalstad, Norge
Mobile: +47 47 97 00 33
info@bassengbygg.no

PARTNER
NYHETER

Vedlikehold