Torstadbakken 27C, 1395 Hvalstad, Norge
Personvern (GDPR)

Bassengbygg AS tar personvern og sikkerhet på alvor.
Les mer om hvilke data vi behandler og hvordan dette håndteres.

Behandling av personopplysninger

Bassengbygg AS samler inn personopplysninger, som navn, etternavn, navn på foretaket, yrkestittel, e-postadresse, telefonnummer og betalingsinformasjon når du benytter våre tjenester, inngår en avtale, bestiller tjenester, legger igjen betalings-informasjon eller på en annen måte legger igjen personopplysninger hos oss.

Personopplysninger for kunder og potensielle kunder lagres for følgende formål: Administrasjon rundt salg av Bassengbygg AS sine produkter og tjenester, markedsføring og utarbeidelse av tilbud.

I henhold til gjeldende databeskyttelsesforskrifter må det finnes juridisk støtte, et såkalt juridisk grunnlag, for at vår behandling av dine opplysninger skal være lovlig og nødvendig.

Nedenfor er de juridiske grunnlagene vi benytter oss av.

Gjennomføring av avtale

Vi behandler kun nødvendige opplysninger for å identifisere deg som kunde eller bruker for å håndtere og levere bestillinger i samsvar med avtalen din.

Rettslig forpliktelse

Vi behandler dine opplysninger for å kunne oppfylle våre lovbestemte forpliktelser, f.eks. dine faktureringsopplysninger i henhold til bokføringsloven.

Interesseavveining

Vi behandler dine opplysninger for å utvikle våre tjenester, prosesser og for å markedsføre våre produkter og tjenester direkte til deg.

Hvem deler vi dine opplysninger med

Tjenesteleverandører Dette er eksterne selskaper som vi bruker til å hjelpe oss med å drive forretningene våre (f.eks. ordrebehandling, betalingstjenester, svindeloppdaging, id-bekreftelse, nettsidedrift, markedsundersøkelsesselskaper, supporttjenester, kampanjer, nettsideutvikling, dataanalyser osv)Tjenesteleverandører og deres utvalgte ansatte, har kun adgang til og bruker dine personlige opplysninger på våre vegne for de spesifikke oppgavene de har blitt bedt om å utføre, basert på våre instruksjoner, og er nødvendig for å holde dine personopplysninger konfidensielle og sikre.

Kredittrapporteringsbyråer / Inkassobyråer

I den grad det er tillatt av gjeldene lov, er kredittrapporteringsbyråer og inkassobyråer eksterneselskaper som vi bruker for å få verifisert din kredittverdighet (spesielt for bestillinger som faktureres) eller for å inndrive utestående fakturaer.

Lagringstid for personopplysninger

Dine opplysninger lagres så lenge du har et kontraktsforhold eller forretningsforhold med oss, og så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. I de tilfellene det finnes lovkrav om å lagre opplysninger over en lengre periode, følger vi slike lover.

Opplysninger som utgjør et fakturaunderlag sparer vi i fem år i henhold til bokføringsloven.

Rett til informasjon om behandling av personopplysninger

Alle personer som ønsker informasjon om hvilke personopplysninger Bassengbygg AS lagrer om den aktuellepersonen, har i henhold til gjeldende lov rett til å få disse opplysningene, uansett hvordan de samles inn. En slik melding kan inneholde informasjon om hvor vi har fått personopplysningene fra, mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene deles med og formålet med behandlingen av personopplysninger.

Rett til korrigering

Vi har et ansvar for at de opplysningene vi behandler er korrekte. Hvis du, som spørsmålsstiller, mener at noen opplysninger er feilaktige, har du rett til å be om å få dette korrigert. Forespørselen må gjøres hos Bassengbygg via e-post: info@bassengbygg.no Bassengbygg skal umiddelbart avgjøre om forespørselen er berettiget og ta de nødvendige tiltakene, samtinformere deg som spørsmålsstiller om hvordan korrigeringen håndteres.

Rett til sletting

Dine opplysninger lagres så lenge du er kunde hos oss, og deretter slettes så snart som mulig, om ingen annen gjeldende lov angir noe annet. Faktureringsinformasjon og fakturaunderlag lagres så lenge det er pålagt ved lov, f.eks. bokføringsloven.

Rett til begrensning

Retten til begrensning gjelder når du anser at opplysningene er feilaktige og ber om korrigering. I slike tilfeller kan du be om at behandlingen av opplysningene begrenses mens opplysningene blir korrigert.
Rett til begrensning gjelder fra og med den 1.juli 2018.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personopplysnings-lovgivning har du blant annet rett til innsyn i egne person-opplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Dersom du mener at Bassengbygg ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til oss på info@bassengbygg.no eller den aktuelle tilsynsmyndigheten.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har også rett til når som helst å trekke tilbake et gitt samtykke om behandling av person-opplysninger.

Policy for håndtering av e-postadresser

Bassengbygg respekterer din personlige integritet. For informasjons- og nyhetsbrev via e-post gjelder følgendefor håndtering av abonnementers e-postadresser og øvrig informasjon. Våre abonnenters e-postadresser kommer under ingen omstendigheter til å bli solgt eller leid ut til en annen part. Utsendelser håndteres på en slik måte at e-postadressen ikke blir tilgengelig for andre enn aktuell mottaker. Anledningen til at vi samler inn våre kunders e-postadresser, navn, region m.m. er kun for å forbedre informasjonstjenesten og gjøre den mer relevant og personlig. Om du ikke vil dette respekterer vi selvfølgelig det!

Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-posttjeneste. Dette kan du gjøre gjennom å sende oss en e-post på info@bassengbygg.no.

Endringer

Vi vil oppdatere denne erklæringen, hvis vi endrer den måten vi behandler dine personlige opplysninger. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i vår praksis og i denne erklæringen til enhver tid i samsvar med GDPR.

Cookies

Bassengbygg nettside bruker cookies. Cookiene inneholder ikke personopplysninger, men hjelper deg blant annet med å lagre valg du tidligere har gjort på nettsiden. De hjelper også til ved kjøp av ulike produkter og tjenester. Ved hjelp av cookies blir ditt besøk hos oss raskere og mer effektivt. Cookies brukes også til statistikkovervåkning. De fleste cookies blir fjernet automatisk når du forlater nettsiden, utenom de som brukes til statistikk. Dette ligger igjen for å hjelpe oss til neste gang du besøker nettsiden vår.